piątek, 28 stycznia 2011   |   Agnieszki, Kariny, Lesława
Z życia Kościoła
Eucharystia to szczyt i źródło chrześcijańskiego życia

Każdego dnia od poniedziałku do piątku Eucharystia transmitowana jest o godz. 6.00 z Opolskiej Katedry.

W każdą sobotę o godz. 7.00 Msza św. transmitowana jest z Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu.W poszczególne niedziele miesiąca Eucharystię transmitujemy z następujących miejsc naszej diecezji:
  • 1 niedziela miesiąca – z Kamienia Śląskiego (miejsca narodzin św. Jacka) o godz. 10.00.
  • 2 niedziela miesiąca – z Katedry Opolskiej o godz. 10.30.
  • 3 niedziela miesiąca – z Góry św. Anny o godz. 10.00.
  • 4 niedziela miesiąca – z poszczególnych parafii naszej diecezji.


„W wielu krajach telewizja i radio dają możliwość zjednoczenia się z celebracją eucharystyczną w tym samym momencie, gdy jest ona sprawowana w miejscach świętych. Tego rodzaju transmisje same w sobie nie pozwalają oczywiście wypełnić obowiązku niedzielnego, to bowiem wymaga udziału w zgromadzeniu braci, którzy spotykają się w określonym miejscu, z czym wiąże się też możliwość komunii eucharystycznej. Dla tych jednak, którzy z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w Eucharystii i są tym samym zwolnieni z obowiązku niedzielnego, transmisja telewizyjna lub radiowa stanowi cenną pomoc, zwłaszcza jeśli towarzyszy jej ofiarna posługa nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii, którzy przynoszą ją chorym, a wraz z nią pozdrowienie i solidarność całej wspólnoty. W ten sposób również ci wierni mogą korzystać z obfitych owoców niedzielnej Mszy św. oraz przeżywać niedzielę jako prawdziwy «dzień Pański» i «dzień Kościoła»"

- Jan Paweł II List apostolski „Dies Domini”